Kind & Zorg content marketing

Content marketing

Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiëntenorganisatie voor kinderen in de zorg. Kind & Ziekenhuis bevordert al ruim 40 jaar kind- en gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en gezin in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.

Voor Kind & Ziekenhuis screenen wij dagelijks nieuws van specifieke nieuwsbrieven die betrekking hebben op kinderen in de medische zorg. Dit wordt door ons gedeeld via de social mediakanalen. Twee keer per jaar hebben we een redactieoverleg voor het Kind & Zorg magazine en daar wordt tevens bepaald welke artikelen er geschreven worden voor de weblog. Deze artikelen en ook andere relevante artikelen die voor Kind & Ziekenhuis van belang zijn worden wekelijks door ons geplaatst op hun weblog Kind & Zorg en gedeeld via de social mediakanalen. Zo nemen alle zorg uit handen voor de online zichtbaarheid voor de klant. Alsof wij onderdeel zijn van Kind & Ziekenhuis.

Terugbel verzoek