Kind & Zorg magazine

Magazine (offline & online)

Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiëntenorganisatie voor kinderen in de zorg. Kind & Ziekenhuis bevordert al ruim 40 jaar kind- en gezinsgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en gezin in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.

Twee keer per jaar geven wij voor Kind & Ziekenhuis het Kind & Zorg magazine uit. Hiervoor hebben we vooraf een redactieoverleg en daar wordt tevens bepaald welke artikelen er geschreven worden voor de weblog kindenzorg.nl. Wij zijn nauw betrokken bij de redactionele invulling, nemen het initiatief hierin en brengen de structuur aan. De teksten worden geschreven door een journalist en hierna wordt het magazine door ons ontworpen met inachtneming van de huisstijl van de klant. Wij zorgen tevens dat het magazine gedrukt wordt en regelen dat het magazine bezorgd wordt bij alle relaties die de klant opgeeft. Wij nemen alle zorg uit handen van ontwerp tot ‘op de mat’ vallen met minimale inspanning voor de klant en maximale impact. Alsof wij onderdeel zijn van Kind & Ziekenhuis.

Terugbel verzoek